Erken Çocuklukta Plan

36-72 Aylık Çocukların Eğitimleri İçin Belirlenen Yıllık ve Günlük Planda Kullanılacak Amaç ve Kazanımlar:

PSİKOMOTOR ALAN

Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar:

1. Sözel yönergelere uygun olarak ınma hareketleri yapar.

2. Değik yönlere yuvarlanır.

3. Değik yönlere doğru uzanır .

4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.

5. Sözel yönergelere uygun olarak koşar.

6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

7. Belli bir yüksekliğe çıkar.

8. Belli bir yüksekliğe tırmanır.

9. Tırmanılan yükseklikten uygun şekilde iner.

10. Belli bir yükseklikten atlar.

11. Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

12. Pedal çevirme hareketini yapar.

13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.

14. Atılan nesneleri yakalar.

15. Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.

Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar:

1. Küçük nesneleri toplar.

2. Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

3. Nesneleri üst üste yan yana iç içe dizer.

4. Nesneleri takar.

5. Nesneleri çıkarır.

6. Nesneleri ipe vb. dizer.

7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.

8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

9. Değik malzemeler kullanarak resim yapar.

10. Yönergeye uygun çizgiler çizer.

11. Şekilleri değik araçlar kullanarak çizer.

12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.

13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser.

14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapışr.

15. Nesneleri değik malzemelerle bağlar.

Amaç 3. Büyük kaslarıkullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar:

1. Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.

2. Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.

3. Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldır.

4. Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.

5. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.

Amaç 4. Küçük kaslarıkullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanımlar:

1. Nesneleri kopartır / yırtar.

2. Nesneleri sıkar.

3. Nesneleri çeker / gerer.

4. Malzemelere elleriyle şekil verir.

5. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.

Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme

Kazanımlar:

1. Farklı zeminler üzerinde yürür.

2. Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.

3. Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.

4. Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.

5. Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.

6. Çift ayakla ileri / geri sıçrar.

Sosyal-Duygusal Alan

Amaç 1. Kendini tanıyabilme

Kazanımlar:

1. Fiziksel özelliklerini söyler.

2. Belli başduyuşsal özelliklerini söyler.

Amaç 2. Duygularıfark edebilme

Kazanımlar:

1. Duygularısöyler.

2. Duyguların nedenlerini açıklar.

3. Duyguların sonuçlarıaçıklar.

4. Duygularımüzik, dans, drama vb. yollarla ifade eder.

Amaç 3. Duygularıkontrol edebilme

Kazanımlar:

1. Olumlu olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar.

2. Yetişkin denetiminin olmadığıdurumlarda da gerektiği gibi davranır.

3. Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar.

Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme

Kazanımlar:

1. Kendiliğinden bir işe başlar.

2. Başladığı i bitirme çabası gösterir.

Amaç 5. Başkaların duygularıfark edebilme

Kazanımlar:

1. Başkaların duygularıifade eder.

2. Başkaların duygularıpaylaşır.

Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanımlar:

1. Kendiliğinden iletişimi başlatır.

2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katır.

3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur.

4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir.

5. Kendisinin ve başkaların haklarına saygı gösterir.

6. Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır.

7. Gerektiğinde lideri izler.

8. Gerektiğinde liderliği üstlenir.

9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.

10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.

11. Gerekli durumlarda kararlık gösterir.

Amaç 7. Hoşgörü gösterebilme

Kazanımlar:

1. Hata yapabileceğini kabul eder.

2. Kendi hatalarısöyler.

3. Kendisini başkaların yerine koyarak duygularıaçıklar.

4. Başkaların hatalarıuygun yollarla ifade eder.

5. Başkaların hata yapabileceğini kabul eder.

Amaç 8. Farklıklara saygı gösterebilme

Kazanımlar:

1. Kendisinin farklı özelliklerini kabul eder.

2. Baºkaların farklı özelliklerini kabul eder.

Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme

Kazanımlar:

1. Yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan kaynakları verimli kullanır.

2. Günlük yaşamdaki kurallara uyar.

3. Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.

4. Canlıların bakıüstlenir ve korur.

5. Yaşamda diğer canlılarla paylaşklarıaçıklar.

Amaç10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme

Kazanımlar:

1. Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler.

2. Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler.

3. Kendi kültürünün belli başözelliklerini açıklar.

4. Farklı kültürlerin belli başözelliklerini söyler.

Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme

Kazanımlar:

1. Estetik bedensel hareketlerle yürür / dans eder.

2. Özgün şiir, öykü, şarkı vb. söyler.

3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.

4. Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar.

5. Çeşitli materyaller kullanarak ritim oluşturur.

6. Çeşitli sesleri kullanarak müzik oluşturur.

7. Ürünlerini çeşitli yollarla sunar.

8. Sunularında hayali veya gerçek nesneler kullanır.

Amaç 12. Çevredeki güzellikleri koruyabilme

Kazanımlar:

1. Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.

2. Çevredeki güzellikleri korumak için yapılması gerekenleri açıklar.

3. Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.

Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme

Kazanımlar:

1. Çevresinde gördüğü güzel veya rahatsız edici durumları söyler.

2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir.

3. Çevresini farklı biçimlerde düzenler.

Amaç 14. Sanat eserlerinin estetik özelliklerini fark edebilme

Kazanımlar:

1. Sanat eserlerinin özelliklerini söyler.

2. Sanat eserleri hakkındaki duygularıaçıklar.

Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme

Kazanımlar:

1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katır.

2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.

L ALANI

Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme

Kazanımlar:

1. Sesin kaynağısöyler.

2. Sesin geldiği yönü belirler.

3. Sesin özelliğini söyler.

4. Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme

Kazanımlar

1. Nefesini doğru kullanır.

2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.

3. Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.

4. Konuşurken sesinin hıayarlar.

Amaç 3. Türkçeyi doğru kullanabilme

Kazanımlar:

1. Konuşmalarında söz dizimi kurallarıdoğru olarak kullanır.

2. Konuşmalarında temel dil bilgisi kurallarına uygun konuşur.

Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme

Kazanımlar:

1. Dinlerken ve konuşurken göz teması kurar.

2. Sohbete katır.

3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır.

4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür.

5. Söz almak için sırasıbekler.

6. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

7. Duygu, düşünce ve hayallerini yaratıyollarla açıklar.

8. Üstlendiği role uygun konuşur.

Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme

Kazanımlar:

1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.

2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.

3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir.

4. Dinlediklerini özetler.

5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla sergiler.

Amaç 6. Sözcük dağarcığıgeliştirebilme

Kazanımlar:

1. Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder.

2. Yeni sözcüklerin anlamlarısorar.

3. Verilen sözcüğün anlamıaçıklar.

4. Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

5. Zıt anlamlı sözcüklere örnek verir.

Amaç 7. Ses bilgisinin farkında olabilme

Kazanımlar:

1. Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.

2. Aynı sesle başlayan sözcükler söyler.

3. Kafiyeli sözcükler söyler.

Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme

Kazanımlar:

1. Görsel materyalleri inceler.

2. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

4. Görsel materyalleri açıklar.

5. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

6. Görsel materyalleri özenle kullanır.

LİŞSEL ALAN

Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme

Kazanımlar:

1. Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar.

2. Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar.

3. Adresini ve telefon numarasısöyler.

Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme

Kazanımlar:

1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.

2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaşr.

Amaç 3. Dikkatini toplayabilme

Kazanımlar:

1. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu ya da olayı fark eder.

2. Dikkatini nesne durum ya da olay üzerinde yoğunlaşr.

3. Dikkat edilmesi gereken nesneyi durumu ya da olayı söyler.

4. Nesneyi / durumu ya da olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Amaç 4. Algıladıklarıhatırlayabilme

Kazanımlar:

1. Olay ya da varlıkları söyler.

2. Varlıkların rengini söyler.

3. Varlıkların yerini söyler.

4. Varlıkların şeklini söyler.

5. Varlıkların sayısöyler.

6. Olay ya da varlıkların sırasısöyler.

7. Nesnelerin neden yapıldığısöyler.

8. Nesnelerin içinden eksilen ya da eklenen bir nesneyi söyler.

9. Nesne, durum ya da olayı bir süre sonra yeniden ifade eder.

 

Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme

Kazanımlar:

1. Varlıkları birebir eşleştirir.

2. Varlıkları renklerine göre eşleştirir.

3. Varlıkları şekillerine göre eşleştirir.

4. Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir.

5. Varlıkları miktarlarına göre eşleştirir.

6. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre eleştirir.

7. Varlıkları kullanım amaçlarına göre eleştirir.

8. Nesneleri sayılarına göre eleştirir.

9. Eşşnesnelere örnek verir.

10. Nesneleri ve nesne gruplarıuygun rakamla eşleştirir.

Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanımlar:

1. Varlıkları renklerine göre gruplar.

2. Varlıkları şekillerine göre gruplar.

3. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar.

4. Varlıkları miktarlarına göre gruplar.

5. Varlıkları dokunsal özelliklerine göre gruplar.

6. Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar.

Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme

Kazanımlar:

1. Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.

2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir.

3. Sıra bildiren sayısöyler.

4. Nesneleri renk tonlarına göre sıralar.

5. Nesneleri sayılarına göre sıralar.

6. Varlıkları büyüme aşamalarına göre sıralar.

7. Olayları oluş rasına göre sıralar.

Amaç 8. Nesneleri ölçebilme

Kazanımlar:

1. Ölçme sonucunu tahmin eder.

2. Standart olmayan birimlerle ölçer.

3. Ölçme sonuçlarıtahmin ettiği sonuçlarla karşılaştır.

Amaç 9. Nesneleri sayabilme

Kazanımlar:

1. 20 içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar.

2. 10 içinde geriye doğru birer birer ritmik sayar.

3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.

4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.

5. Nesneleri sayarak miktarlarıaz ya da çok olarak söyler.

6. Sayıca 10’dan az olan bir gruptaki nesnelerin sayısöyler.


 

Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme

Kazanımlar:

1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

2. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir.

3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller oluşturur.

Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme

Kazanımlar:

1. Gösterilen sembolün anlamısöyler.

2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

3. 10 içindeki rakamları okur.

4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar.

Amaç 12. Mekânda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme

Kazanımlar:

1. Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

2. Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır.

3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme

Kazanımlar:

1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.

3. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

4. En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

5. Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Amaç 14. Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme

Kazanımlar:

1. Bir bütünün parçalarısöyler.

2. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler.

3. İki yarıbirleştirerek bütün elde eder.

4. Nesneler arasında yarım olanları gösterir.

5. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

Amaç 15. Nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme

Kazanımlar:

1. Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

2. Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayır.

3. Nesneleri kullanarak toplama yapar.

4. Nesneleri kullanarak çıkarma yapar.

5. 10 içinde toplama gerektiren problemleri çözer.

6. 5 içinde çıkarma gerektiren problemleri çözer.

Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden sonuç ilişkisi kurabilme

Kazanımlar:

1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.

2. Bir olayın olası sonuçlarısöyler.

3. Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıvb.yi özgün bir şekilde tamamlar.

Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme

Kazanımlar:

1. Olayları oluş rasına göre söyler.

2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.

3. Zaman bildiren araçların işlevini açıklar.

Amaç 18. Problem çözebilme

Kazanımlar:

1. Problemi söyler.

2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.

3. Çözüm yolları içinden en uygun olanlarıseçer.

4. Seçilen çözüm yollarıdener.

5. En uygun çözüm yoluna karar verir.

6. Karar verdiği çözüm yolunun gerekçelerini açıklar.

Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme

Kazanımlar:

1. Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

2. Nesneleri sembollerle gösterir.

3. Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir.

4. Grafikte yer alan nesneleri sayar.

5. Grafiği inceleyerek sonuçları söyler.

Amaç 20. Atatürk'ü tanıyabilme

Kazanımlar:

1. Atatürk'ün hayatı ile ilgili olguları söyler.

2. Atatürk'ün kişisel özelliklerini söyler.

Amaç 21. Atatürk'ün Türk toplumu için önemini açıklayabilme

Kazanımlar:

1. Atatürk'ün getirdiği yenilikleri söyler.

2. Atatürk'ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar.

Öz Bakım Becerileri

Amaç 1. Temizlik kurallarıuygulayabilme

Kazanımlar:

1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.

2. El, yüz ve vücudun diğer kımlarıuygun biçimde yıkar.

3. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar.

4. Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder.

5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.

6. Beslenme için gerekli araç gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır.

7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.

Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme

Kazanımlar:

1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.

2. Giysilerini yardımsız çıkarır.

3. Giysilerini yardımsız giyer.

4. Giysilerini doğru şekilde giyer.

5. Giysilerini katlar.

6. Giysilerini asar.

Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme

Kazanımlar:

1. Yiyecek ve içecekleri ayrım yapmadan yer içer.

2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer içer.

3. Yiyecekleri yerken sağk ve görgü kurallarına özen gösterir.

4. Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri yemekten içmekten kaçır.

5. Öğün zamanlarında ve süresinde yemeye özen gösterir.

Amaç 4. Dinlenmeyle ilgili kurallara uyabilme

Kazanımlar:

1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katır.

2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlığı yapar.

3. Dinlenme ya da uyku için belirlenen saatte yatağına gider.

4. Dinlenme ya da uyku sonrası toplanır.

Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme

Kazanımlar:

1. Tehlikeli olan durumları söyler.

2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.

4. Acil durumlarda başvurulabilecek telefon numaralarısöyler.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !